Tag Archives: SNL

Chris Kattan

Chris Kattan

Chris Kattan on why he avoids politics during his routine.